Category Archives: Legislatie

ROFUIP 2020

ROFUIP nr. 5447_2020 – Publicare 09 Septembrie 2020

Posted in Legislatie, Vizier virtual | Leave a comment

ORDIN Nr. 4302/2020 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020 – 2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019

OMEC 4302-2020_Modificare si completare Metodologie mobilitate 2020-2021

Posted in Legislatie, Resurse umane | Leave a comment

Gradatie de merit 2020

GRADATIE MERIT GRAFIC GRADATIE MERIT

Posted in Consiliul profesoral, Legislatie | Leave a comment

ORDIN nr. 4259/827/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetă

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225851

Posted in Informatii Scoala Online, Legislatie | Leave a comment

ORDIN nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225838

Posted in Informatii Scoala Online, Legislatie | Leave a comment

LEGE nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

legea-55-2020-m-of-396-din-15-mai-2020

Posted in Informatii Scoala Online, Legislatie | Leave a comment

Ordin 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

OMEC_MS_4267

Posted in Informatii Scoala Online, Legislatie | Leave a comment

Ordin 4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225920

Posted in Informatii Scoala Online, Legislatie | Leave a comment

Ordin 4247/ 13.05.2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/2011

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225888

Posted in Informatii Scoala Online, Legislatie | Leave a comment

Structura an scolar 2020-2021

OMEC nr. 3125_2020 structura an şcolar 2020-2021

Posted in Documente manageriale, Legislatie, Vizier virtual | Leave a comment