Category Archives: Formare continua

ORDIN Nr. 4303/2020 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

OMEC 4303-2020- Modificare formare continua

Posted in Formare continua | Leave a comment

Ordin 4300/2020 privind completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.211/2018

OMEC 4300-2020- modificare definitivat

Posted in Formare continua | Leave a comment

Adresa depunere dosare CRED

adresa depunere dosare cred

Posted in Formare continua | Leave a comment

Desfasurator Grade Didactice

Posted in Formare continua | Leave a comment

Centralizator credite profesionale 2019-2020

Posted in Formare continua | Leave a comment

Plan managerial formare continua 2019-2020

Plan managerial formare continua 2019-2020

Posted in Formare continua | Leave a comment

Adresa MEN_CCD_2872-2019

Adresa MEN_CCD_2872-2019

Posted in Formare continua | Leave a comment

INSCRIERE PENTRU GRADELE DIDACTICE II SI I – OCTOMBRIE 2019

Cerere echivalare gradul I prin doctorat Cerere inscriere grad Cerere preinscriere Fise de inscriere gr.I-II oct 2019 grade didactice-2019 Program depunere dosare grade – oct 2019

Posted in Formare continua | Leave a comment

Definitivat 2018-2019

Metodologie cadru definitivare in invatamant 2018.OMEN 5211.2018 Ordin 5211 2018 aprobare Metodologie cadru definitivare in invatamant Ordin 5212 2018 calendar definitivare

Posted in Formare continua | Leave a comment

Centralizator credite

centralizator credite

Posted in Formare continua | Leave a comment