Daily Archives: 17/05/2020

Anexa 4 Probe verificare competente lingvistice materne_moderne

Anexa 4_Probe verificare competente lingvistice materne_moderne

Posted in Admitere liceu, Informatii Scoala Online | Leave a comment

Măsuri pentru organizarea activității în actualul context epidemiologic:

Măsuri pentru organizarea activității în actualul context epidemiologic: https://www.edu.ro/m%C4%83suri-de-prevenire-%C8%99i-combatere-%C3%AEmboln%C4%83virilor-cu-sars-cov-2-%C3%AEn-unit%C4%83%C8%9Bileinstitu%C8%9Biile-de-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt accesul în instituții trebuie organizat astfel încât să existe o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate; accesul … Continue reading

Posted in Informatii Scoala Online | Leave a comment

ORDIN Nr. 4249 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.079/2016

ORDIN 4249

Posted in Informatii Scoala Online | Leave a comment

ORDIN Nr. 4248 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale, interimar, nr. 4.916/2019 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a în anul scolar 2019-2020

ORDIN 4248

Posted in Admitere liceu, Informatii Scoala Online | Leave a comment