ICAM –Including Children Affected By Migration

În anul școlar 2107-2018, Școala Gimnazială Măgurele este școală-pilot în proiectul European ICAM- Including Children Affected By Migration, derulat de Inspectoratul Școlar Județean Prahova alături de parteneri din Marea Britanie, Spania și Italia.

În perioada octombrie-noiembrie 2017, s-a derulat cursul de formare de formatori la nivelul proiectului la care au participat membrii echipei de proiect din școală : prof. Iliescu Claudia-director, prof. Filip Virgil, prof. Pahonțu Ana Maria și prof. înv.primar Vădan Mirela.

Scopul programului ICAM este să crească includerea, şi să îmbunătăţeasca capacitatea de învăţare a copiilor afectaţi de migraţie (CAM) prin consolidarea unui mediu convivencia (trăire în armonie) în şcoli şi acasă, prin creşterea gradului de conştientizare cu privire la drepturile copilului şi legile care îi protejează şi prin furnizarea de sprijin suplimentar în şcoală şi în familie pentru a facilita învațarea socială și emoțională şi bunăstarea generală. Imbunătățirea convivenciei în şcoli este identificată ca fiind cea mai pozitivă şi eficace modaliate de a reduce comportamentul violent și conflictele.

Programul ICAM se va concentra pe dezvoltarea întreagii şcoli prin 12 aspecte de organizare scolară care care ar avea cea mai directă influență asupra creării unui climat de convivencia:

 1. Conștientizarea experiențelor anterioare și prezente ale CAM și a posibilelor efecte ale acestora
 2. Revizuirea periodică a eficacității școlii în includerea CAM.
 3. Politici și strategii eficiente pentru școală pentru includerea și sprijinirea elevilor, inclusiv sprijinul lingvistic adecvat pentru CAM.
 4. Lider de școală de înaltă calitate pentru dezvoltare
 5. Strategii eficiente pentru inducerea unui nou CAM în comunitatea școlară
 6. Strategii eficiente pentru asigurarea siguranței și a bunăstării elevilor în și în jurul școlii
 7. O școală „învățată și prinde” cu curriculum pentru învățarea socială și emoțională (SEL), menită să îmbunătățească comportamentul învățării
 8. Sprijin suplimentar SEL pentru CAM
 9. Sprijin pentru personal, inclusiv dezvoltarea profesională continuă pentru includerea CAM
 10. Implicarea studenților în întreaga școală în susținerea reciprocă și includerea CAM
 11. Sustinerea și sprijinul părinților / tutorilor CAM pentru continuarea SEL în casă
 12. Implicarea comunității locale pentru a spori integrarea CAM

Şcoala este un agent foarte important pentru schimbările din vieţile CAM, dar ea nu

poate rezolva toate problemele pe care familiile afectate de migraţie le au. Responsabilitatea ei este de a facilita învăţarea elevilor şi acest lucru trebuie să fie scopul ICAM. Prin crearea unui mediu  convivencia, răspunzând nevoilor de învăţare sociala si emotionala (ISE) ale tuturor elevilor şi străduindu-se să ofere ajutor suplimentar prin ISE pentru CAM, şcoala poate oferi condiţii care să permită CAM să înveţe şi să îşi atingă potenţialul maxim.

ICAM îşi propune să dezvolte un program care să sprijine copilul  şi familia și care să:

 • îmbunătăţeasca integrarea şi învăţarea în condiţii de siguranţă în şcoli, prin concentrarea asupra a 12 zone de organizare școlară care se combină pentru a crea un mediu convivencia.
 • sprijine prin CPD, consolidează capacitățile şcolii pentru a se asigura includerea CAM
 • aplice o revizuire școlară ICAM online a organizării şcolii pentru convivencia și integrare, care implică includerea tuturor părților
 • crească gradul de conştientizare a întregii comunităţii şcoalare, inclusiv CAM, astfel încât toţi înţeleg drepturile lor in cadrul Convenţiei ONU privind drepturile copilului şi Convenţia Europeană privind exercitarea drepturile copiilor
 • dezvolte întreaga programa școlară pentru învățarea formala şi informala pentru ISE şi asigurarea unui sprijin suplimentar pentru a satisface nevoile ISE suplimentare ale CAM.
 • dezvolte inițative conduse de colegi pentru copii, care promovează  proprietatea şi responsabilitatea  pentru includerea tuturor elevilor în viața lor scolară.
 • faciliteze cooperarea între şcoli, familii, organizaţii comunitare, ONG-uri şi alte agenţii/organizaţii, care sunt în contact cu CAM
 • aibă beneficii care se vor aplica pentru toţi membrii comunităţii şcolare.Cercetarile arată că rezultatele vor provoca, de asemenea, realizarea globală.

Liderii școlii ICAM  vor lucra pentru a îmbunătăţi capacitatea de învăţare a tuturor elevilor şi vor oferi ajutor suplimentar pentru nevoi ISE, pentru cei afectati de migraţie, ajutându-i să își depăşească dezavantajul cu care se confruntă ca urmare a separării, traumei şi a pierderii suferite. Rolul scolii este acela de a facilita învațarea. Copiii nu pot învața dacă se simt inconfortabil, izolați, nefericiți sau nu se simt în siguranță.Programul ICAM își propune să ajute liderii școlii să creeze un climat în care toți elevii, inclusiv cei afectați de migrație, să fie liberi să învețe.

În această perioada ,  la nivelul școlii a avut loc diseminarea acestui  proiect, cu  implementarea unui plan de acțiune pentru îmbunătățirea dispoziției pentru CAM și  formarea întregului personal școlar.

Au avut loc întâlniri cu elevii CAM și s-a urmărit formarea și dezvoltarea competențelor sociale și  emoționale, identificarea unor metode și strategii de lucru cu acești copii, astfel încât cei aproximativ 42 de elevi ai școlii, afectați de migrație, să fie mai bine înțeleși, ajutați și integrați.

Programul ICAM  promovează o abordare pozitivă pentru crearea unui mediu școlar, unde elevii se simt în siguranţă, relaxați și fericiți și unde agresiunea şi alte forme de violenţă nu se pot dezvolta.

 

This entry was posted in ICAM. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.