Ordin 4247/ 13.05.2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/2011

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225888

This entry was posted in Informatii Scoala Online, Legislatie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *