ORDIN Nr. 4303/2020 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

OMEC 4303-2020- Modificare formare continua

This entry was posted in Formare continua. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *