ORDIN Nr. 4302/2020 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020 – 2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019

OMEC 4302-2020_Modificare si completare Metodologie mobilitate 2020-2021

This entry was posted in Legislatie, Resurse umane. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *