Skip to content

📣 ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR

Informații utile privind acordarea burselor școlare, în conformitate cu OME 6238/2023

‼️ BURSELE DE MERIT

📌 Bursele de merit se acordă pentru:
• minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale. Fiecare diriginte răspunde de selectarea elevilor beneficiari ai burselor.
📌 Elevii claselor a V-a vor beneficia de bursa de merit în ordinea descrescătoare a mediilor notelor obținute după absolvirea primelor 2 module, începând cu luna februarie 2024.

❗ Bursele de merit NU se acordă pe perioada vacanțelor școlare.