Skip to content

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei

C.E.A.C – An scolar 2022 – 2023

Home

Prof. Pahonțu Ana-Maria Coordonator
Prof. Arsenie Elena Camelia Membru – reprezentant corp profesoral
Prof. înv. Primar Dobre Aurelia Georgeta Membru, – reprezentant corp profesoral
Prof. inv. prescolar Miștorică Ancuța Membru – reprezentant corp profesoral
Prof. Chirobocea Nicolae Fanurie Membru – Lider sindicat
Eva Raluca reprezentant CRP
Pătrașcu Andrei Ionuț reprezentant Auroritatea publică locală